2297091218 Σκάλα, Αγκιστρι hotelspastiras@hotmail.com